ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от началото на XIV в., Зогр. 41

Каталожен №: 
41
Други кат. номера: 
16 (Опис, 1985)
4 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.7 (Каталог,1994)
I.г.7 (стара)
Обем: 
230 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
240 х 166 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — жълтеникав, дебел, добре обработен.

Украса: 

Украса — малки плетенични заставки в балкански стил на л.79а и 156а.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден устав, по 19 — 21 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров, безюсов правопис). Личат българ­ски езикови особености.

Дата на ръкописа: 
14 век, начало
DescID: 
Zogr0041
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [47] отговаря на № 41 от (Каталог,1994).