СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА от началото на XVI в., Зогр. 47

Каталожен №: 
47
Други кат. номера: 
179 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.г.13 (Каталог,1994)
I.д.13 (стара)
Обем: 
332 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
400 х 260 мм.
Описание на материала: 

Хартия — няколко вида, все със ситни вержори.

Водни знаци: 1)   стълба — подобен Briquet № 5910 от 1473 — 1474 г.;

2) стълба в картуш със звезда отгоре — много подобен Briquet № 5926 от 1524 r.;

3) ножица — подобен Briquet № 3688 от 1496 г.

Украса: 

Украса — заставка на л. 1а и плегенични инициали в балкански стил и червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен полуустав в две колони от една ръка, по 39 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция, със следи от по-ранен юсов извод. 

Съдържание на ръкописа: 

Стишен пролог за цялата година.

Съдържа Хоматиановото житие на Климент Охридски и най-старото житие на Наум Охридски (единствен известен до сега препис).

Приписка: 

Бележки на писача поп Йоан Милошев от Дебър — на л. 278а и на л. 3086. Приписка — на л. 3086 — от 4.III.1782 г.

Дата на ръкописа: 
16 век, начало
DescID: 
Zogr0047
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [45] отговаря на № 47 от (Каталог,1994).

Ключови думи: