ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от първата половина на XIV в., Зогр. 48

Каталожен №: 
48
Други кат. номера: 
26 (Опис, 1985)
11 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.11 (Каталог,1994)
Обем: 
176 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
240 х 160 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — жълтеникав, не много дебел.

Украса: 

Няма.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Едър, не много правилен устав, по 23 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров (ь), безюсов сръбски правопис).

Приписка: 

Късни приписки — нал. 176а; на лл. 1756 и 176а — старателно изтрити.

Дата на ръкописа: 
14 век, първа половина
DescID: 
Zogr0048