ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от първата половина на XIV в., Зогр. 51

Каталожен №: 
51
Други кат. номера: 
27 (Опис, 1985)
3 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.4 (Каталог,1994)
I.е.4 (стара)
Обем: 
52 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
233 — 235 х 173 — 176 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — добре обработен.

Украса: 

Украса — на л. 336 има малка плетенична заставка в червено и охра; на л.34а — плетенична заставка в балкански стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, правилен устав, по 19 реда на страница

Език: 

Сръбска редакция ( едноеров, безюсов правопис).

Дата на ръкописа: 
14 век, първа половина
DescID: 
Zogr0051
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [52] отговаря на № 51 от (Каталог,1994).