ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от началото на XIV в., Зогр. 56

Каталожен №: 
56
Други кат. номера: 
20 (Опис, 1985)
13 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.е.10 (Каталог,1994)
I.д.10 (стара)
Обем: 
175 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
192 х 102 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — различен по дебелина и по цвят, лошо обработен, с много дупки .

Украса: 

Украса — плетенични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Въздребен полуустав, не много изискан, но от опитен писач, по 28 — 32 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (едноеров (ь), двуюсов правопис). От ана­лиза на езика и правописа личи, че книгата е

писана в западните български краища, но по източнобългарски извод.

Дата на ръкописа: 
14 век, начало
DescID: 
Zogr0056
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [57] отговаря на № 56 от
(Каталог,1994)
.