ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от първата четвърт на XIV в., Зогр. 60

Каталожен №: 
60
Други кат. номера: 
23 (Опис, 1985)
15 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.14 (Каталог,1994)
Обем: 
163 л.
Материал: 
пергамент, хартия
Листове (мм): 
142 х 86 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — тънък, добре обработен.

Хартия — гладка, жилава, доброкачествена с воден знак: котва в кръг с малък трилистник отгоре от XVII в.

Украса: 

Малки заставки във византийски стил на л.2а и 7а; срещат се орнаментирани инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Ситен, на места много добре обработен устав, по 26 — 27 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров (ь), безюсов правопис). Личи мно­го добре старият български извод, от който е преписвано еванге­лието.

Дата на ръкописа: 
14 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0060
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [44] отговаря на № 60 от
(Каталог,1994)
.