СЛУЖЕБЕН МИНЕН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ от третата четвърт на XVII в., Зогр. 66

Каталожен №: 
66
Други кат. номера: 
90 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІ.а.5 (Каталог,1994)
ІІ.б.5 (стара)
Обем: 
145 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
295 х 210 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна и гладка с водни знаци:

1) корона със звезда и полумесец с контрамарка В и нечетлива втора буква с трифил отгоре откъм третата четвърт на XVII в.;

2) котва в кръг с трифил отгоре.

Украса: 

на л. 1а — миниатюра на св. Георги, убиващ змея; множество расти телно-геометрични инициали.

В малка концовка в края на ръкописа е вписано името на писача — монах Вартоломей.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Дребен правилен полуустав, по 26 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция. Вероятно книгата е преписвана в Зограф от по-стар български юсов извод.

Дата на ръкописа: 
17 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0066
Ключови думи: