СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ`от 1626 г., Зогр. 69

Каталожен №: 
69
Други кат. номера: 
91 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.б.8 (Каталог,1994)
II.а.8 (стара)
Обем: 
211 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
295 х 210 мм.
Описание на материала: 

Хартия — жълтеникава, гланцирана с воден знак: корона със звезда и полумесец

с контрамарка GА и трифил отгоре от първата половина на XVII в.

Украса: 

Миниатюра на св. Георги и змея(подобна на Зогр. 66), което с вероятност сочи,

че ръкописът е писан в Зографския манастир; червени растително-геометрични инициали.

Писмо: 

Среден ( до дребен) правилен и разреден полуустав по 26 реда на страница.

Писачът - монах Вартоломей, изписал и априлския миней (Зогр. 66).

Език: 

Сръбска редакция, писал е молдавски книжовник.

Приписка: 

Бележка на писача — на л. 210а, в която се отбелязва, че кти тор на ръкописа е йеродякон Стефан.

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт, (1626)
DescID: 
Zogr0069