ПСАЛТИР НА АВРАМ ДМИТРИЕВИЧ от 1669 г., Зогр. 79

Каталожен №: 
79
Други кат. номера: 
10 (Опис, 1985)
59 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
І.б.1(Каталог, 1994)
І.в.1 (стара)
Обем: 
155 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
263 х 192 мм.
Описание на материала: 

Хартия — дебела, доброкачествена с воден знак: три луни и контрамарка трилистник с инициали IB.

Украса: 

Богата и изящна. На л. 2а — богата плетенична заставка с изображение на цар Давид;

на л.1а — заставка в бал­кански стил; на л. 144а — малка заставка с изображение на човешка глава.

Срещат се геометрично-растителни инициали, също така плетенични, зооморфни и антропоморфни.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Едър, средногорски калиграфски полуустав, по 21 реда на страница. С полукурсивно писмо е написан последният псалм.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Приписка: 

Бележка на писача - на л. 154б. В горното поле на л. 154б - приписка с полукурсив за донасянето на ръкописа от настоятеля Мелетий от Знеполе.

Дата на ръкописа: 
17 век, трета четвърт, (1669)
DescID: 
Zogr0079
Допълнителна информация: 

Липсващият лист се намира в ГПБ, Санкт Петербург (F.1.585).

Ключови думи: