СИНТАГМА НА МАТЕЙ ВЛАСТАР от началото на XV в., Зогр. 92

Каталожен №: 
92
Други кат. номера: 
149 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.в.1 (Каталог, 1994)
ІІ.г.1 (стара)
Обем: 
369 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
255 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — дебела, гладка. Водни знаци:

1) секира — подобен Briquet, № 7514 от 1388 г.(до 1423 г.);

2) бича глава - подобен Briquet, № 14627 от 1386 г.(до 1391 г.);

3) ножица — подобен Briquet, № 3656 от 1397 г.(до 1413 г.);

4) цвете — подобен Briquet, № 6688 от 1401 г.;

5) раковина — подобен Briquet, № 4500 от 1403 г. (до 1413 г.);

6) глава на еднорог — подобен Briquet, № 15802 от 1404 г.;

7) буква М — подобен Вутова, №34 от 1407 г.;

8) дракон — подобен Briquet, № 2677 от 1416-1418 г;

Украса: 

В балкански стил — на ji. 1а, 24а, 33а, 75а и 137а — малки плетенични заставки в синьо, зелено и червено; червени растител- но-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен полуустав, по 28 реда на страница.

Език: 

Едноеров (ь), безюсов правопис, сръбска редакция.

Съдържание на ръкописа: 

Ръкописът съдържа пълния текст на Синтагмата.

От гледна точка на българ­ското каноническо право интерес представляват главите,

където се говори за Българската патриаршия - Първа Юстиниана, по-късно - Охридска архиепископия.

Приписка: 

Бележка на писача, грешния Венедикт, писал за духовника Герасим — на л. 369а. Правописът на бележката е юсов.

Дата на ръкописа: 
15 век, начало
DescID: 
Zogr0092