СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА СЕПТЕМВРИ - ФЕВРУАРИ от началото на XVII в., Зогр. 93

Каталожен №: 
93
Други кат. номера: 
175 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.в.2 (Каталог, 1994)
II.г.2 (стара)
Обем: 
348 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
280 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — тънка, но грапава. Водни знаци:

1) котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка ВС с трифил отгоре — подобен Мошин, Котва, № 2076 от 1590 — 1610 г.;

2) корона в кръг с полумесец отгоре и други знаци, които не личат добре.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен полуустав, средногорски тип, по 25 реда на страница. Личат почерците на трима писачи:

Първи — на л 1а — 526;

Втори — лл.53а — 129а;

Трети — л.174а — 313б.

Език: 

Българска безюсова редакция (издържан ресавски правопис). 

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа и житията на Петка Търновска, Иван Рилски (компи­лация от житието на Евтимий), Иларион Мъгленски и Михаил Воин.

Дата на ръкописа: 
17 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0093