АПОСТОЛ от началото на XVI в., Зогр. 95

Каталожен №: 
95
Други кат. номера: 
44 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.в.4 (Каталог, 1994)
Обем: 
173 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
266 х 180 мм.
Описание на материала: 

Хартия — различна — тънка и дебела, но все грапава. Водни знаци:

1) ножици, два типа — подобни Briquet, № 3686 от 1469 г. и № 3688 от 1469 г.;

2) трихълмие с високо кръстовище — Briquet, № 11702 от 1440 г.;

3) три череши — Briquet, № 7425 от 1450 г.;

Украса: 

Геометрично-растителени и плетенични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Личат четири почерка. Първият писач е писал на л. 1а — 96б с неправилен, разкривен полуустав, по 21 — 22 реда на страница;

Вторият — на л.97а — 140а, с по-едър, неправилен и разкривен полуустав, по 21 реда на страница;

третият — на л. 140а — 150а, също с неугледен полуустав, по 28 реда на страница;

четвъртият — на л. 1506 — 1736, с по-правилен полуустав, по 25 реда на страница.;

Език: 

Българска редакция, като всеки писач има различен правопис — I, III и IV пишат с едноеров, безюсов правопис, вторият пише с юсово писмо. Като цяло правописът е неиздържан и произволен.

Дата на ръкописа: 
16 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0095
Ключови думи: