„ВАРЛААМ И ИОАСАФ“ от третата четвърт на XIV в., Зогр. 96

Каталожен №: 
96
Други кат. номера: 
181 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.в.5 (Каталог, 1994)
II.г.5 (стара)
Обем: 
176 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
275 х 200 мм.
Описание на материала: 

Хартия — слаба, грапава и жълтеникава с воден знак: бадем — подобен Мошин-Тралич № 130 от 1364 — 1366 г.

Украса: 

На л. 1а — заставка във византийски геометричен стил с флорални мотиви, по подражание на стари образци. Червени геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен и изискан полуустав от една ръка, по 26 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция. Едноеров, безюсов правопис — рашки.

Съдържание на ръкописа: 

Повестта "Варлаам и Йоасаф"

Приписка: 

Бележка на писача за пренасяне на книгата в манастира „Св. Сава“.

По-късна бележка за съдържанието на книгата има на л. 176а, а на л. 1766 има приписка за лунно затъмнение през 1689 г.

Дата на ръкописа: 
14 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0096
Допълнителна информация: 

Текстът на превода е изключително важен за историята на повестта „Варлаам и Йоасаф“ и заслужава специално проучване.(Каталог, 1994, с.71)