ПАРЕНЕСИС НА ЕФРЕМ СИРИН от средата на XIV в. и ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от началото на XVI в., Зогр. 101

Каталожен №: 
101
Други кат. номера: 
155 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.г.10 (Каталог, 1994)
II.в.10 (стара)
Обем: 
188 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
290 х 210 мм
Описание на материала: 

Хартия, в първата част плътна, груба и грапава без воден знак, а във втората част – по бяла и по-гладка с воден знак стълба в кръг със звезда отгоре, подобен Zonghi 1953: № 1552 от 1506  г.

Украса: 

Червени геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

1r-97v
1
Писмо: 

Търновски литургически устав, по 23 реда на страница

Език: 

Българска редакция.

98r-187v
2
Писмо: 

Среден неправилен полуустав, по 29 реда на страница.
 

Език: 

Сръбска редакция

Съдържание на ръкописа: 

Ефрем Сирин. Паренезис и Четириевангелие

Място в ръкописа: 
1r-97v
Име на текста: 

Паренезис

Автор на текста: 

Ефрем Сирин

Място в ръкописа: 
98r-187v
Име на текста: 

Четириевангелие

Дата на ръкописа: 
14 век, среда, (1r-97v) ;
16 век, първа четвърт, (98r-187v)
DescID: 
Zogr0101
Допълнителна информация: 

Лисите от л.20 до л.27 страниците са обърнати при подвързването.

След л. 100 едни -  лист е без номерация, номерираме го л. 100б.