ПРАЗНИЧЕН МИНЕЙ от третата четвърт на XIV в., Зогр. 106

Каталожен №: 
106
Други кат. номера: 
105 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.д.5 (Каталог, 1994)
II.г.5 (стара)
Обем: 
318 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
270 х 180 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна и груба, с едри вержори и водни знаци:

  1. арбалет – подобен Mošin, Traljić 1957, № 249 от 1354 г. (1358 г.);
  2. ключове – подобен Mošin, Traljić 1957, № 2687 от XIV в.;
  3. кръгове – подобен Mošin, Traljić 1957, № 1981 от 1360 — 1375 г.;
  4. буква В –  подобен Mošin, Traljić 1957, №5170 от 1360 — 1375 г.

Хартията на първите листове е по-бяла и грапава с водни знаци:

5) ръка със звезда отгоре, от типа на образците у Briquet от края на XV — началото на XVI в.

(вж. № 107713 от 1485 г.; № 10727 от 1497 г.; № 10731 от 1509 г.; № 10743 от 1490 - 1492 г.)

Украса: 

Отделни червени геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

На основната част: среден правилен полуустав, по 26 реда на страница; на първите листове: среден правилен и разреден полуустав, по 28 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис).Ръкописът е важен в езиково отношение.

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа избрани служби за м.ХП — II, но изглежда е имало и служби за м. IX — XI. Сега започва със служба на Андрей Първозвани (30. XI.)

и завършва със служба за 24. II., след което следва служба за св. Георги (23.IV.).

Приписка: 

Бележка на писача Даниил — на л. 216. На долното поле на л. 36а има глаголическа приписка.

На долното поле на л. 181 има благос­ловия за „християнския и благоверен цар Иван-Александър“.

Дата на ръкописа: 
14 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0106