ПАНЕГИРИК от началото на XVI в., Зогр. 109

Каталожен №: 
109
Други кат. номера: 
173 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.д.8 (Каталог, 1994)
Обем: 
317 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
275 х 195 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна и гладка, жилава и бяла. Водни знаци:

  1. везни в кръг със звезда отгоре (I вариант)- подобен Briquet 1923: № 2533 от 1489 г.;
  2. везни в кръг със звезда отгоре (II вариант) — подобен Briquet 1923: № 2522 от 1497 — 1498 г.;
  3. шапка — подобен Briquet 1923: № 3404 от 1503 г.;
  4. букви в кръг — неидентифицирани.

Лл. 287 — 292 са от третата четвърт на XIV в. и хартията им е плътна, с едри вержори и воден знак:

глава на еднорог — много подобен Mošin, Traljić 1957: № 5940 от X1V/6.

Украса: 

На л. 6а има плетенична засгавка в балкански стил, но само с червени контури, неоцветена. Червени растително-геометрични нициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Основната част от книгата е изписана със среден, правилен полуустав, по 22 реда на страница. Лл. 141а — 148а са писани от друга ръка с по-дребно и по-гъсто писмо, по 24 реда на страница. Лл. 308а — 317а са писани от трета ръка, пак от XVI в. Частта от третата четвърт на XIV в. е писана със среден правилен полуустав, по 26 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция. Лл. 287 — 292 са от българска редакция (двуеров, двуюсов правопис).

Съдържание на ръкописа: 

Съдържа словото за Преображе­ние на Ефрем Сирин, което не е отбелязано в съдържанието на Панегирика.

В самия Панегирик е включено житието на Петка Търновска oт патриарх Евтимий с добавката към него от Григорий Цамблак.

Дата на ръкописа: 
16. век, начало
DescID: 
Zogr0109