ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ И АПОСТОЛ от 50-те години на XIV в., Зогр. 6

Каталожен №: 
6
Други кат. номера: 
29 (Опис, 1985)
46 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.а.6 (Каталог, 1994)
I.б.6 (стара)
Обем: 
313 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
285 х 215 мм
Описание на материала: 

Хартия – дебела и жилава с широки вержори. Водни знаци:

1. бик, подобен на образците, посочени у Mošin, Traljić 1957: № 1582 и № 1584 от 1340 – 1349 г.

2. камбана, Mošin, Traljić 1957: № 2832 от 1350 г.

Украса: 

л. 38: Малка плетенична заставка към Евангелие на Марко

139б, 149б: малки заставки от византийски тип

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден устав по 25 реда на страница. Писали са двама души: първият – на л. 1 – 64б, 76а, 135б – 153б и апостолския текст от л. 154а до края на ръкописа; останалата част е писана от другия писач. Трети почерк е оставил множество типикарски указания и препратки в синаксара на евангелието, добавил е и указание за паметта на св. Иван Рилски на 19. X.

Език: 

Сръбска редакция, едноеров (ь), безюсов правопис (доресавска сръбска традиция) . При втория писач личат следи от български юсов извод.

Приписка: 

л. 154а: бележка на първия писач

Дата на ръкописа: 
14 век, среда
DescID: 
Zogr0006