АПОСТОЛ от 1630 г., Зогр. 7

Каталожен №: 
7
Други кат. номера: 
59 (Опис, 1985)
45 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.а.7 (Каталог, 1994)
I.б.7 (стара)
Обем: 
238 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
300 х 255 мм
Описание на материала: 

Хартия – дебела, плътна и гладка. Воден знак: котва в кръг с трилистник отгоре – подобен Mošin 1973: № 2232 от 1620 – 1640 г.

Украса: 

Контурни заставки от геометричен тип с растителни орнаменти на л. 2б, 11а, 59б; орнаментирани инициали с плетенични и растителни елементи.

Среден неправилен полуустав, по 32 реда на първите 6 листа, а след това по 28 реда.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Колофон: 

 

Приписка: 

На л 238б се съобщава годината и мястото на написване на ръкописа: Черепишки манастир, 1630 г.

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт, 1(1630)
Място на написване: 

Черепишки манастир

DescID: 
Zogr0007