ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от средата на XVI в., Зогр. 12

Каталожен №: 
12
Други кат. номера: 
39 (Опис, 1985)
32 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.1 (Каталог, 1994)
Обем: 
338 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
258 х 190 мм
Описание на материала: 

Хартия недебела, но грапава със ситни вержори. Водни знаци:

1. Кардиналска шапка – подобен Briquet 1923: № 3430 от 1531 г.

2. Котва в кръг, Mošin 1973: Котва от 1534 г.

Украса: 

Големи квадратни заставки в началото на всяко евангелие, изработени в балкански стил; големи плетенични инициали

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, въедър полуустав, по 20 реда на страница. Напомня ръката на поп Йоан Кратовски, от когото вероятно е писан ръкописът.

Език: 

Сръбска редакция, ресавски правопис.

Дата на ръкописа: 
16. век, среда
DescID: 
Zogr0012
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [271] отговаря на № 12 от (Каталог,1994).