ТРЕБНИК И КОРМЧАЯ от средата на XV и от XVI в., Зогр. 13

Каталожен №: 
13
Други кат. номера: 
115 (Ильинский, 1908)
13 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.2 (Каталог, 1994)
I.б.2 (стара)
Обем: 
434 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
280 х 190 мм
Описание на материала: 

В двете части е различна. Водни знаци: два типа трихълмие с кръст, дракон, буква М и кораб, които не се виждат добре и не могат да бъдат идентифицирани.

Украса: 

Растително-геометрични инициали.
 

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Ръкописъ е дело на трима писачи. Първият (от 15. век) пише със среден правилен обработен полуустав, по 26 реда на страница , като почеркът му е идентичен с този на преписвача на ръкопис № 3/8 от Рилския манастир. Кормчаята (лл. 260а–434б) е писана от втори писач със среден правилен полуустав, по 27–28 реда на страница. Лист 259а-б е добавен после, с трети почерк.

Език: 

Българска безюсова редакция в Требника и сръбска – в Кормчаята.

Съдържание на ръкописа: 

Ръкописът е конволют и се състои от две части: Требник от средата на 15. век (лл. 1а – 258б) и Кормчая от 16. ве. (лл. 260а – 258б и 260 – 434)

Приписка: 

Бележка на писача – на лл. 430б – 431а с летописно сведение за сръбския цар Душан от 1348 г.

Дата на ръкописа: 
15 век, среда и 16 век
DescID: 
Zogr0013
Ключови думи: