ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от последната четвърт на XVI в., Зогр. 15

Каталожен №: 
15
Други кат. номера: 
48 (Опис, 1985)
33 (Ильинский, 1908)
15 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.б.4 (Каталог, 1994)
I.в.4 (стара)
Обем: 
207 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
277 х 190 мм
Описание на материала: 

Хартия – грапава , пожълтяла със следи от силно навлажняване. Воден знак:

Kотва в кръг със звезда отгоре и контрамарка трилистник с литери GB, подобен Mošin 1973: №1412 от 1565 – 1575 г.

Украса: 

Плетенични заставки и инициали в балкански стил.

На л. 60б – полихромна миниатюра на св. евангелист Марко;

на л. 93а – квадратна плетенична заставка;

Червени растително-геометрини инициали
 

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Едър правилен полуустав, по 20 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров, безюсов правопис, но със западнобългарски произход).

Дата на ръкописа: 
16. век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0015