ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от края на XVI в., Зогр. 18

Каталожен №: 
18
Други кат. номера: 
50 (Опис, 1985)
29 (Ильинский, 1908)
18 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.б.8 (Каталог, 1994)
Обем: 
252 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
290 х 214 мм
Описание на материала: 

Хартия – дебела със ситни вержори. Воден знак:

Kотва в кръг със звезда отгоре – подобен Mošin 1973: № 1382 от 1570 г.

Украса: 

Заставки и инициали в балкански стил. Плетенични заставки в началото на всяко евангелие; плетенични и геометрично-растителни инициали.

Подвързия: 

Нова библиотечна.

Писмо: 

Едър калиграфски полуустав, етрополски тип, по 25 реда на страница. Според палеографските характеристики е несъмнено, че паметникът произхожда от Етрополския книжовен център и е писан вероятно от Даниил Етрополски.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
16. век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0018