ЕВАНГЕЛИЕ ИЗБОРНО от края на на XVII в., Зогр. 22

Каталожен №: 
22
Други кат. номера: 
52 (Опис,1985)
39 (Ильинский, 1908)
22 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.12 (Каталог, 1994)
I.б.12 (стара)
Обем: 
380 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
300 х 200 мм
Описание на материала: 

Хартия – дебела и жилава с воден знак:

три луни – Николаев 1954: № 275 от 1688 г.

Украса: 

Заставки и инициали в балкански стил с плетенични, геометрични и зооморфни мотиви.

Подвързия: 

Оригинална: дебели дъски с кожа, с импрегнирани позлатени рамки и орнаменти. На задната корица е орнаментирана Тайната вечеря.

Писмо: 

Едър, правилен и изискан полуустав, по 22 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис). Според ези­ковите си и палеографски особености ръкописът се свързва със средногорския книжовен кръг.

Дата на ръкописа: 
17 век, последна четвърт
DescID: 
Zogr0022