ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от средата на XIV в., Зогр. 24

Каталожен №: 
24
Други кат. номера: 
28 (Опис, 1985)
26 (Ильинский, 1908)
24 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.а.1 (Каталог, 1994)
Обем: 
199 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
270 х 194 мм
Описание на материала: 

Хартия — дебела, с едри вержори. Водни знаци:

1. бик — подобен Mošin, Traljić 1957: № 1585 от 1347 г.; 2.  арбалет — подобен Mošin, Traljić 1957: № 239 от 1348 г.

Украса: 

Украса в балкански и неовизантийски стил.

Правоъгълни заставки на лл. За и 103а; геометрични заставки на лл. 64а и 170а; червени геометрично-растителни инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Едър, правилен търновски устав, по 24 реда на стра­ница.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис от търновски тип). Ръкописът произхожда от Търновския книжовен център.

Дата на ръкописа: 
14. век, среда
Място на написване: 

Търновски книжовен център

DescID: 
Zogr0024