ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЙОАН КРАТОВСКИ от 1558 г., Зогр. 25

Каталожен №: 
25
Други кат. номера: 
41 (Опис, 1985)
26 (Ильинский, 1908)
25 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.2 (Каталог, 1994)
Обем: 
320 л.
Материал: 
хартия
Описание на материала: 

Хартйя — дебела със ситни вержори, изглаждана допълнително. Воден знак:

Котва в кръг със звезда отгоре,откъм средата на XVI в.

Украса: 

Богата, в неовизантийски стил. На л.11а,93а,147а и 243а — големи правоъгълни заставки, оцветени в златно, синьо, червено и зелено. На л.92б — миниатюра на ев. Марко.

Подвързия: 

Нова,библиотечна.

Писмо: 

Едър правилен полуустав, по 20 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (ресавски правопис).

Приписка: 

Бележка на писача, поп Йоан Кратовски — на л.317б.

Дата на ръкописа: 
16. век, трета четвърт, (1558 г.)
DescID: 
Zogr0025