ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ НА ЙОАН КРАТОВСКИ от 1569 г., Зогр. 26

Каталожен №: 
26
Други кат. номера: 
44 (Опис, 1985)
28 (Ильинский, 1908)
26 (Стоилов, 1903)
Зографски сигнатури: 
I.в.3 (Каталог, 1994)
Обем: 
317 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
278 х 185 мм
Описание на материала: 

Хартия — груба, с воден знак: котва в кръг със звезда отгоре и два триъгълника отдолу.

Същият воден знак се среща и в еванге­лието от 1567 г. от настоящата сбирка (вж. тук № 17).

Украса: 

Богата, в неовизантийски стил, с някои ислямски моти­ви. Пред всяко евангелие (л. 6а, 89а, 145а и 234а) - големи заставки с медалионно изображение на съответния евангелист. Малки заставки и концовки с геометрично-растителни мотиви. Множество богато разработени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна

Писмо: 

Среден изискан полуустав, на места с калиграфски удължения, по 20 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (ресавски правопис, с редица сръбски особе­ности на морфологични ниво. Личат следи от български юсов извод).

Приписка: 

 

Бележка на писача, поп Йоан Кратовски — на л.316а.

На л. 316б — приписка от XVIII в. от поп Стефан.

Дата на ръкописа: 
16. век, трета четвърт (1569 г.)
DescID: 
Zogr0026