ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 60-те години на XVI в., Зогр. 27

Каталожен №: 
27
Други кат. номера: 
45 (Опис, 1985)
37 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.4 (Каталог,1994)
I.г.4(стара)
Обем: 
155 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
280 х 200 мм.
Описание на материала: 

Хартия — не много дебела, но груба, със ситни вержори и воден знак: котва в кръг със звезда отгоре

и контрамарка М — подобен у Мошин, Котва, № 1591 от 1561 г.

Украса: 

неумело изработени геометрично-растителни иници­али в червено и зелено.

На л. 56а - миниатнюра на евангелист Лука в цял ръст.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден неправилен полуустав, по 29 — 30 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров (ь), безюсов правопис). Ръкописът обаче е писан в западните български книжовни средища.

Приписка: 

Бележки — на л. 147б и 106а, все от ръката на писача.

Дата на ръкописа: 
16 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0027