ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от първата четвърт на XVI в., Зогр. 29

Каталожен №: 
29
Други кат. номера: 
35 (Опис, 1985)
35 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.в.9 (Каталог,1994)
I.б.9 (стара)
Обем: 
288 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
302 х 200 мм.
Описание на материала: 

Хартия — тънка и грапава.

Воден знак: трилистник със завита дръжка — подобен Briquet № 6241 от края на XV — началото на XVI в.

Украса: 

Балкански стил: заставки ог еднолинейни кръгове пред всяко евангелие и инициали or плетеничен и геометрично-расгителен тип.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис, по търновски­те езиково-правописни норми,

но показващ влахо-молдавския про­изход на ръкописа).

Приписка: 

По-късни приписки (главно имена за помен)- на л.1б с полукурсив, на л. 136, на л.285б на гръцки.

Дата на ръкописа: 
16 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0029
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [32] отговаря на № 29 от (Каталог,1994).