ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от първата половина на XIV в., Зогр. 42

Каталожен №: 
42
Други кат. номера: 
25 (Опис, 1985)
10 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.8 (Каталог,1994)
I.г.8 (стара)
Обем: 
384 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
245 х 175 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — добре обработен, качествен, правилно изрязан.

Украса: 

Плетенични заставки и инициали в балкански стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Възедър, правилен устав, със старинни начертания, по 14 — 15 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров (ь), безюсов правопис). Ръкописът е сръбски, но преписван по източнобългарски извод.

Дата на ръкописа: 
14 век, първа половина
DescID: 
Zogr0042
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [40] отговаря на № 42 от (Каталог,1994).