ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от началото на XIV в., Зогр. 44

Каталожен №: 
44
Други кат. номера: 
17 (Опис, 1985)
9 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.г.6 (Каталог,1994)
Обем: 
328 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
240 х 175 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — различен по дебелина, невнимателно обработен.

Украса: 

Няма.

Писмо: 

Среден, рядък устав, по 19 — 20 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция (едноеров, сръбски правопис).

Дата на ръкописа: 
14 век, начало
DescID: 
Zogr0044
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [39] отговаря на № 44 от (Каталог,1994).

В ръкописа Номерацията по Илински е била № 40, нанесена с червено мастило, но е поправена на № 9 със син химически молив.

Зографската номерация е поправена с молив на I.д.6 с молив върху червеното мастило.

Лист 227 липсва, не е отбелязан в описа на Кодов.