СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ от първата половина на XIII в., Зогр. 53

Каталожен №: 
53
Други кат. номера: 
88 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.е.7 (Каталог,1994)
I.д.7 (стара)
Обем: 
211 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
200 х 155 мм.
Описание на материала: 

Пергаментът е нееднороден, с дупки и грапавини.

Не всички листове са еднакви по големина.

Украса: 

Малки геометричмни инициали в червено, които показват връзка с по-стара традиция.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Език: 

Сръбска редакция. 

Съдържание на ръкописа: 

От прегледа на съдържанието личи, че минеят възхожда към един от най-ранните славянски преводи на този тип сборници.

В състава му е включен препис от канона на Мето­дий за св. Димитър Солунски, а също така и единствения за сега известен

препис на канона за апостол Андрей от Наум Охридски. Запазени са следи и от тита-нотация.

Приписка: 

Л. 1а от XIV в. с юсов правопис, съобщаваща наличието на два канона за ап. Андрей.

Дата на ръкописа: 
13 век, първа половина
DescID: 
Zogr0053
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [54] отговаря на № 53 от (Каталог,1994).

Ключови думи: