ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЯ от края на XIV в., Зогр. 55

Каталожен №: 
55
Други кат. номера: 
3 (Опис, 1985)
48 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.д.9 (Каталог,1994)

(Полиелейни псалми, литийни стихири, канони и седални за св. Георги)

Обем: 
108 л.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
193 х 130 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — доброкачествен, добре обработен и правилно изрязан. На места има дупки.

Украса: 

Л.1а геометрична заставка в балкански стил;

л. 33а правоъгаълна заставка в червено; геометрични инициали в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден полуустав, доста правилен, от обиграна ръка, по 21 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис, но преоблада­ва употребата на „ъ“).

Като цяло се следват търновските езиково- правописни норми.

Съдържание на ръкописа: 

Съставът и подредбата на текстовете в ръкописа не са стерео­типни; подборът на материала се концентрира около

прославата на св. Георги, от което следва, че ръкописът е правен специално за нуждите на манастира.

Дата на ръкописа: 
14 век, край
DescID: 
Zogr0055
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [56] отговаря на № 55 от (Каталог,1994).

Ключови думи: