ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от края на XIII в., Зогр. 58

Каталожен №: 
58
Други кат. номера: 
15 (Опис, 1985)
2 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
I.е.12 (Каталог,1994)
I.д.12 (стара)
Обем: 
213 л.
Материал: 
пергамент
Текстово поле (мм): 
178 х 120 мм.
Описание на материала: 

Пергамент — сравнително добър, леко жълтеникав, не много дебел, гладък и добре обработен.

Украса: 

Няма.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Въздребен, не особено изискан устав, но от опитна ръка, по 21 — 23 реда на страница.

Език: 

Българска редакция (едноеров (ь), двуюсов правопис с особена замяна на носовките в имперфектните окончания, срещано до сега единствено в Аргировия триод (НБКМ 933). По езикови белези ръкописът може да се свърже със западнобългарските книжовни средища.

Дата на ръкописа: 
13 век, край
DescID: 
Zogr0058
Допълнителна информация: 

ЗАБ. Номерът на фиша е [59] отговаря на № 58 от
(Каталог,1994)
.