ПСАЛТИР от края на XVII в., Зогр. 61

Каталожен №: 
61
Други кат. номера: 
55 (Опис, 1985)
55 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІІ.в.13 (Каталог,1994)
Обем: 
157 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
198 х 133 мм.
Описание на материала: 

Хартия — различна по качество, по-дебела и груба и по-тънка. Водни знаци:

1) три луни с контрамарка трилистник с инициали УС — подобни М.Грозданович-Паич, образци от 1693 г.;

2) три луни — друг тип от същата епоха;

3) три луни, разположени напряко на хартиеното понтюзо;

4) корона — не личи добре, но всичките са типове от XVII в.

Украса: 

Украса — разработена в балкански стил: множество инициали от геометрично-растителен тип,

на места със зооморфни и антро- поморфни мотиви. Особено изискани са инициалите на четвъртия писач.

Писмо: 

Ръкописът е писана от петима писачи от средногорската школа.

Първият пише на л. 1а — 336 със среден полуустав, по 22 реда на страница;

вторият — на л. 34а — 766 с малко по-дребен, но по-изискан полуустав, на места с полукурсивни елементи;

тре­тият — на л.77а — 916 със среден правилен полуустав;

четвъртият л. 92а — 1336 с по-рядко, но изискано калиграфско писмо;

петият — л. 135а — до края, със среден правилен полуустав.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Книгата явно произхожда от български те средногорски писарски центрове.

Приписка: 

Късни приписки — на л. 133б.

Дата на ръкописа: 
17 век, край
DescID: 
Zogr0061
Ключови думи: