СЛУЖЕБЕН МИНЕЙ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ от третата четвърт на XIV в., Зогр. 62

Каталожен №: 
62
Други кат. номера: 
89 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.б.1 (Каталог,1994)
II.а.1 (стара)
Обем: 
160 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
255 х 180 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна, с широки вержори с водни знаци:

1) кантарподобен Мошин-Тралич № 6805 от 1345/55 г.( 1353 г.);

2) клю­чове — подобен Мошин-Тралич № 2680 от 1354 — 56 г.;

3) круша с две листа — подобен Мошин-Тралич №4424 от 1360-70 г.;

4) кръг с кръст над него — подобен Мошин-Т ралич № 1893 от 1360/70 г.

Украса: 

Плетенична заставка в балкански стил на л. 1а и растително-геометрични инициали в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Правилен, изискан полуустав, търновски тип, писан от една ръка, по 27 реда на страница.

Език: 

Българска юсова редакция (Евтимиев правопис).

Съдържа служби за всеки ден от месеца, но славянски светци не са застъпени.

Приписка: 

Бележка на писача — на л.160б — съобщава, че ръкописът е преписан от четеца на Зографската църква Василий.

Дата на ръкописа: 
14 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0062