СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ от 1653 г., Зогр. 67

Каталожен №: 
67
Други кат. номера: 
94 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
ІІ.а.6 (Каталог,1994)
ІІ.б..6 (стара)
Обем: 
173 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
285 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — два типа: едната по-плътна и грапава, другата — тънка и гладка.Водни знаци:

1) котва в кръг със звезда и полумесец и контрамарка AG с трифил отгоре — подобен Мошин, Гроздано- вич-Паич, с. 17 от 1635 — 1646 г.;

2) котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка IB с трифил отгоре — подобен Мошин, Котва, № 2187 от 1651 г.;

3) три луни с контрамарка GBZ с трифил отгоре — подобен Грозданович-Паич, с. 534.

Украса: 

Плетенична заставка в балкански стил на л.1а и геометрично-расгителни инициали в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, правилен полуустав, етрополски тип, по 31 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция.

Дата на ръкописа: 
17 век, трета четвърт, (1653)
DescID: 
Zogr0067