АПОСТОЛ от 70-те години на XVI в., Зогр. 70

Каталожен №: 
70
Други кат. номера: 
58 (Опис, 1985)
Зографски сигнатури: 
ІI.б.9 (Каталог,1994)
ІI.а.9 (стара)
Обем: 
258 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
302 х 190 мм.
Описание на материала: 

Хартия — гънка, гладка, сива и недоброкачествена. 

Воден знак: лилия — подобен Briquet, № 6945 от 1564 г.

Украса: 

На л. За плегенична заставка в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден, въздребен полуустав, по 24 реда на страница.

Език: 

Южноруски едноеров (ъ), двуюсов правопис.

Приписка: 

На л. 258б — бележка от късно време.

Дата на ръкописа: 
16 век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0070
Ключови думи: