СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ от втората четвърт на XVII в., Зогр. 75

Каталожен №: 
75
Други кат. номера: 
99 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.б.14 (Каталог,1994)
II.а.14 (стара)
Обем: 
170 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
310 х 220 мм.
Описание на материала: 

Хартия — два вида: едната е по-плътна, другата — по-тънка и гладка.

Воден знак: кръст с букви РГ в елипса — подобен Неаwood, № 922 от 1638 г.

Украса: 

На л. 1а има голяма плетенична заставка с кръстния мотив в балкански стил и флорален маргинален орнамент със зооморфни елементи.

Срещат се много указатели с антропоморфни мотиви.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен и изискан полуустав, етрополски тип, по 27 реда на страница. По всички палеографски белези ръкописът може да се смята за дело на известния книжовник Василий Софи­янец (вж и 72 и 73).

Език: 

Българска безюсова редакция (последователно издържан ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт
DescID: 
Zogr0075
Ключови думи: