СЛУЖЕБЕН МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ от втората четвърт на XVII в., Зогр. 76

Каталожен №: 
76
Други кат. номера: 
97 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.б.15 (Каталог,1994)
II.а.15 (стара)
Обем: 
206 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
; 310 х 210 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна, жилава и гладка с воден знак: кръст с букви РЕ в елипса — подобен Неаwood, № 933 от 1638 г.

Украса: 

На л. 1а има голяма правоъгълна пле тенична заставка в балкански стил, неоцветгена.

Срещат се често и плетенични инициали, както и геометрично-растителни с антропоморфни мо­тиви.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Етрополски калиграфски полуустав, по 33 реда на страница. Вероятно ръкописът пак е писан от Василий Софиянец.

Език: 

Българска безюсова редакция (последователно издържан ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт
DescID: 
Zogr0076
Ключови думи: