РУСКИ ЗОГРАФСКИ ПОМЕНИК от 1639 г., Зогр. 77

Каталожен №: 
77
Зографски сигнатури: 
ІІ.б.16 (Каталог,1994)
Обем: 
116 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
295 х 157 мм.
Описание на материала: 

Хартия - доброкачествена. (?)

Украса: 

Заставки и инициали в бароков стил, отново по подражание на старопечаттните книги.

Писмо: 

Среден нов, правилен полуустав, по подражание на печатния шрифт, по 27 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция.

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт (1639)
Място на написване: 

Писан в Москва за Зографския манастир.

DescID: 
Zogr0077
Ключови думи: