СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА МАРТ - АВГУСТ от средата на XV в., Зогр. 81

Каталожен №: 
81
Други кат. номера: 
172 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II. б.3 (Каталог, 1994)
II. в.3 (стара)
Обем: 
364 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
265 х 175 мм.
Описание на материала: 

Хартия — няколко типа. Една та е по-плътна, другата е по-тънка и светла. Водните знаци са две групи.

Първата — от началото на XV в.: 1) буква М — много подобен Briquet, № 8361 от 1392 г.;

2)   камбана — подобен Briquet, № 4034 о т 1400 г.(до 1418г.);

3) два кръга, пресечени с черта — подобен Briquet, № 3175 от 1401-1407 г.; 

4) лък — подобен Briquet, № 809 от 1410 г. 

Втора група водни знаци са от края на XV в.: 1) ножица (I вариант) — подобен Briquet, № 3748 от 1467 г.; 

2) ножица (II вариант) — подобен Briquet, № 3723 от 1490 - 1493 г.

Украса: 

Растително-геометрични инициали в червено.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен и разреден полуустав, по 26 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция, молдавски или влашки произход.

Дата на ръкописа: 
15 век, среда
DescID: 
Zogr0081
Допълнителна информация: 

Един лист между л. 13 ил.14 -не номериран. Даден му е № 13а.