СВОДЕН ПАТЕРИК (ЗОГРАФСКИ) от средата на XIV в., Зогр. 83

Каталожен №: 
83
Други кат. номера: 
164 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II. б.5 (Каталог, 1994)
II. в.5 (стара)
Обем: 
388 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
270 х 178 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна и грапава с водни знаци:

1) камбана — подобен Мошин-Тралич, № 2840 от 1347 — 1348 г.;

2) глава на елен — подобен Мошин — Тралич, № 2191 от 1350 г.;

3) вол — от типа на образците у Briquet, № 2750 от 1344 г., № 2752 от 1347 г.;

4) арбалет — от типа на образците у Мошин-Тралич от средата на XIV в. (вж. № 237);

5) цвете — ог типа на образците у Мошин-Тра­лич от 1343 — 1365 г. (вж. № № 4102 — 4113);

6) буква R — от типа на образците у Мошин-Тралич от 1360-1370 г. (вж. № 5537).

Украса: 

Малки служебни заставки от преплетени ивици, пле- тенични инициали в балкански стил и червени геометрични иници­али, понякога орнаментирани.

Подвързия: 

Дъски с неорнаментирана кожа, от ХVІІ век.

Писмо: 

Личат четири почерка и няколко типа полуустав — среден правилен издължен полуустав, среден неправилен полуус­тав, полуустав със скорописни елементи и александрийско (попгерасимово) писмо.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис).

Приписка: 

На л. 16 — приписка от 1666 г. за подвързването на книгата.

Дата на ръкописа: 
14 век, среда
DescID: 
Zogr0083