ПРАЗНИЧЕН МИНЕЙ от третата четвърт на XV в., Зогр. 98

Каталожен №: 
98
Други кат. номера: 
102 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.г.7 (Каталог, 1994)
II.в.7 (стара)
Обем: 
406 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
367 х 195 мм.
Описание на материала: 

Хартия — няколко типа с водни знаци:

1) кола — подобен Briquet, № 3528 от 1429 г.(до1461 г);

2) цвете — подобен Briquet, № 6698 от 1448 г. (до1453 г.);

3) ножица (I вариант) — подобен Вутова, № 363 от 1451 г.;

4) ножица (II вариант) — подобен Вутова, № 365 от 1451 — 1452 г.;

5) трихълмие — подобен Вутова, № 579 от 1452 г.;

6) ножица (III вариант) — подобен Вутова, № 449 от 1454 г.;

7) грифон — подобен Briquet, № 7464 от 1461 г.; 8) еднорог

 подобен Вутова, № 114 от 1479 г.

Украса: 

На л. 1а — малка заставка от преплетени кръгове в балкански стил, оцветена в червено и зелено.

Геометрични иници­али, някъде орнаментирани с флорални мотиви.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Дребен полуустав с някои скорописни удължения, в две колони, по 31 реда на страница. Напомня писмото на Охрид­ския книжовен център от XV в.

Език: 

Българска безюсова редакция.

Дата на ръкописа: 
15 век, трера четвърт
DescID: 
Zogr0098
Допълнителна информация: 

Ръкописът отразява новата редакция на Празничния миней — литургическа практика по Ерусалимския устав. От славянските светци е включена само Петка Търновска с ранната редакция на службата й за 14. X.

Ключови думи: