ПРАЗНИЧЕН МИНЕЙ ЗА ФЕВРУАРИ - АВГУСТ от началото на XVI в., Зогр. 99

Каталожен №: 
99
Зографски сигнатури: 
II.г.8 (Каталог, 1994)
II.в.8 (стара)
Обем: 
332 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
285 х 200 мм.
Описание на материала: 

Хартия — плътна и грапава с водни знаци:

1) везни в кръг със звезда отгоре — подобен Briquet, № 2522 от 1479 — 1498 г.;

2) везни в кръг с цвете отгоре — подобен Briquet, № 2554 от 1499 г. (до 1505 г.);

3) везни в кръг — подобен Мареш, № 1062 ог 1502 г.;

4) шапка — подобен Briquet, № 340 от 1503 г;

Украса: 

На л. 1а неоцветена засгавка от преплетени кръгове в балкански стил; растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Среден правилен полуустав, рилски тип, по 28 реда на страница. Почеркът напомня на монах Пахомий, изписал Панегирика от 1509 г. заедно с Мардарий Рилски.

Език: 

Българска безюсова редакция (издържан ресавски правопис).

Съдържание на ръкописа: 

От славянските светци е включен Симеон Сръбски ( 13.11.).

Приписка: 

На л. 332б - късна бележка за заемане на ръкописа за временно ползуване в Зографския манастир.

Дата на ръкописа: 
16 век, първа четвърт
DescID: 
Zogr0099