СЛУЖЕБНИК (ЕВТИМИЕВ) (свитък) от края на XIV в., Зогр. 103

Каталожен №: 
103
Други кат. номера: 
120 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
без сигнатура
Обем: 
Свитък, 3,42 м.
Материал: 
пергамент
Листове (мм): 
3420 х 130 мм
Описание на материала: 

Пергамент, слепен от осем части. Тънък и добре обработен, повреден ог влага и на места разкъсан от употреба.

Украса: 

Украса няма, само в началото е изрисуван червен геометричен инициал.

Писмо: 

Среден правилен полуустав, изписан нагъсто от двете страни на свитъка.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов, търновски правопис). Още в началото е споменато името на патриарх Евтимий Търновски.

Дата на ръкописа: 
14 век, край
DescID: 
Zogr0103