ТРИОД ПОСТЕН от втората четвърт на XVII в., Зогр. 111

Каталожен №: 
111
Други кат. номера: 
78 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.д.10 (Каталог, 1994)
II.г.10 (стара)
Обем: 
199
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
300 х 200 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна, доброкачествена. Водни знаци:

  1. корона със звезда и полумесец и контрамарка ВУ с трифил отгоре — подобен Мошин, Гроздановић-Паић 1973: 17 от 1635 — 1658 г.;
  2. котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка УВ с трифил отгоре — подобен Mošin 1973: № 2242 от 1642 г.
Украса: 

Червени геометрични и растително-геометрични ини­циали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Средногорски калиграфски полуустав, по 28 реда на страница.

Език: 

Българска безюсова редакция (ресавски правопис).

Дата на ръкописа: 
17 век, втора четвърт
DescID: 
Zogr0111