ЛЕТОПИС НА ДМИТРИЙ РОСТОВСКИ от края на XVIII в., Зогр. 112

Каталожен №: 
112
Зографски сигнатури: 
II.г.11 (Каталог, 1994)
Обем: 
68 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
300 х 190 мм
Описание на материала: 

Хартия — тънка, жълтеникава и грапава, най-вероятно от руски произход, производство на Ярославската хартиена фабрика.

Воден знак: Pro Patria с корона и букви GR (Georgius Rex), вж. Uchastkina 1962: № 717 от 1797 г.

Украса: 

Без украса.

Подвързия: 

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа.

Писмо: 

Среден, правилен полуустав, подражание на църковнославянски печатен шрифт, по 26 реда на страница.

Език: 

Църковнославянска редакция.

Дата на ръкописа: 
18. век, край
DescID: 
Zogr0112
Допълнителна информация: 

Грешки в номерацията: два пъти е отбелязан л.154. На втория даваме - л.154а;

След л.264 следващият номереран е л.270; липси няма.