ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1494 г., Зогр. 113

Каталожен №: 
113
Други кат. номера: 
33 (Опис, 1985)
16 (Ильинский, 1908)
Зографски сигнатури: 
II.а.16 (Каталог, 1994)
Обем: 
216 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
260 х 192 мм
Описание на материала: 

Хартия — долнокачествена, грапава и мека. Воден знак:

  1. трихълмие с високо кръстовище – Briquet 1923: № 11882 от 1457 г.;
  2. лист – Briquet 1923: № 6692 от 1455 г.
Украса: 

Изобилна: заставки в балкански стил от преплетени кръгове с орнаменти от влахо-молдавски тип; инициали в балкан­ски стил.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писали са трима писачи:

първият — на лл. 1а — 60б, с едър влахо-молдавски полуусгав, по 20 реда на страница;

вторият на лл. 61а — 201б с възедър полуустав, рядък, по 20 реда на страница;

третият — на лл. 202а — 216б със среден полуустав, издаващ опигна ръка.

Език: 

Българска редакция (двуеров, двуюсов правопис, румънски про­изход на текста).

Приписка: 

Бележка на писача — на л. 2156 — съобщава годината на изписването (1494)

л. 216а — приписка от по-късно време за преподвързване на ръкописа.

Дата на ръкописа: 
15 век, последна четвърт, (1494 г.)
DescID: 
Zogr0113