СБОРНИК ОТ СЛОВА от третата четвърт на XIV в., Зогр. 116

Каталожен №: 
116
Зографски сигнатури: 
II.д.3 (Каталог, 1994)
II.е.3 (стара)
Обем: 
349 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
210 х 140 мм
Описание на материала: 

Хартия — плътна, грапава и тъмна с воден знак: круша с две листа — подобен Mošin, Traljić 1957: № 4374 до 1370 г.

Украса: 

Малка геометрична заставка с растителни елементи на л. 2а и червени растително-геометрични инициали.

Подвързия: 

Нова, библиотечна.

Писмо: 

Дребен, правилен полуустав, по 29 реда на страница.

Език: 

Сръбска редакция.

Съдържание на ръкописа: 

Сборникът съдържа творби на Исак Сирин, Исихий Ерусалимски, Симеон Нови Богослов и Теодор Едески.

Приписка: 

Бележка на писача — Меркурий Мерулски — на л. 16. Пак от ръката на писача има бележка за завършването на книгата на л. 266а.

На л. 16 — по-късна бележка за даването на книгата в келията на св. Кирик.

Дата на ръкописа: 
14. век, трета четвърт
DescID: 
Zogr0116