ОКТОИХ С КРЮКОВА НОТАЦИЯ от втората четвърт на XIX в., Зогр. 118

Каталожен №: 
118
Зографски сигнатури: 
II.д.5 (Каталог, 1994)
Обем: 
218 л.
Материал: 
хартия
Листове (мм): 
230 х 180 мм
Описание на материала: 

Хартия — тънка и бяла, от руски произход, с воден знак: букви УФНсП (Угличовская фабрика наследников Попова — Лаврентий Попов, виден руски фабрикант на хартия и неговите наследници Александър и Николай Попови) и година 1830, вж. Uchastkina 1962: №, № 452 и 453.

Украса: 

Богата, в бароков стил. Инициалите, заставките и концовките са изработени по подражание на старопечатните книги.

Подвързия: 

Oригинална, дъски с кожа, орнаментирана и от двете страни.

Писмо: 

Нов, правилен полуустав с елементи от печатен шрифт, в две колони, по 14 реда на страница.

Език: 

Руска редакция.

Приписка: 

На гърба на предния форзац, л.214а има бележка от друга ръка, която отбелязва, че книгата е писана през 1617 г. Това вероятно се отнася до текста, а не до самия ръкопис.

 

На л. 1а — подпис на притежателя на книгата — В. Жемчужников.

Дата на ръкописа: 
19. век, втора четвърт
DescID: 
Zogr0118
Допълнителна информация: 

Грешки в номерацията: пропуснати листи-57а,69а,90а,133а,165а,210а; Пропусната номерация между листи: л.127 и 129 и л.190 и 192;

Общо ръкописът има 218 л.